Skip to Main Content
Home / Main / IMPORMASYON SA BUWIS

IMPORMASYON SA BUWIS

December 29, 2023
Categories: 
Main

IMPORMASYON SA BUWIS

Ang form 1099g para sa taon 2023 ay ipapadala sa o bago ang Enero 31, 2024 sa lahat ng mga nakatanggap ng unemployment insurance o tulong sa pagkawala ng trabaho (regular, EB, PEUC, FPUC, DUA) at mga tulong sa kawalan ng trabaho dahil sa pandemya (pandemic unemployment assistance o PUA) sa taon 2023.  Kasama sa form ang halaga ng mga benepisyong binayaran at iba pang impormasyon para matugunan ang mga pangangailangan ng Pederal, Estado, at personal na buwis sa kita para sa taon ng buwis.

Ang impormasyon sa 1099g ay makikita sa http://uiclaims.hawaii.gov simula Enero 18, 2024.

Mag-log in sa iyong online account at piliin ang “Tanong sa Claim” sa menu.  Pagkatapos ay piliin ang “Impormasyon sa 1099.”

Kung hindi ka makatanggap ng Form 1099g sa tamang panahon, makipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina ng UI para kumuha ng kopya (duplicate) nitong form. I-click dito para sa numero ng telepono at email address ng lokal na mga opisina ng UI.

Kailangan mo ba ng tulong sa pag-file ng iyong mga buwis? Ihanda at i-file online ang iyong pederal na buwis sa Free File (Libreng File). Ang Free File ay libreng serbisyo sa paghahanda ng pederal na buwis at mga opsyon o pagpipilian sa e-file para sa lahat ng nagbabayad ng buwis. Ang Free File ay ginawang posible sa pamamagitan ng pampublikong-pribadong pakikipagsosyo ng IRS sa mga komersyal na kumpanya ng software sa buwis. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa website ng IRS sa: https://www.irs.gov/filing.

Ang tax withholding ID ng Hawaii State UI Division ay 093-185-7408-01.

Unemployment Insurance

ESPAÑOL: SPANISH

You have the right to an interpreter
at no cost to you.

Dominio de Inglés Limitado Asistencia
Las personas que no hablan Inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender en Inglés tienen derecho a la asistencia lingüística con respecto a la recepción de los beneficios del seguro de desempleo.

Si usted necesita ayuda con la declaración de prestaciones por desempleo o si necesita más información sobre el desempleo, por favor informe a la oficina local de reclamaciones. Servicios de intérprete gratis disponibles. Las direcciones y información de contacto para Hawaii Seguro de Desempleo División oficinas locales de reclamaciones se enumeran a continuación.

Cómo Aplicar:

Usted puede solicitar en línea, por teléfono.

• Para solicitar en línea, vaya a uiclaims.hawaii.gov (Inglés solamente). Debe seguir todas las instrucciones de la página de confirmación al final.

Honolulu Claims Office
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office
1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office
Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167, Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828 Email: [email protected]

Maui Claims Office
54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198, Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444 email: [email protected]

Kauai Claims Office
4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766 Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046 Email: [email protected]

Liable Interstate Unit
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813 Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980 Email: [email protected]