Skip to Main Content
Home / Main / Muling Kailangang Maipakita na Ikaw ay Naghahanap ng Trabaho para Tumanggap ng Unemployment Insurance sa Maui County

Muling Kailangang Maipakita na Ikaw ay Naghahanap ng Trabaho para Tumanggap ng Unemployment Insurance sa Maui County

February 21, 2024
Categories: 
Main

Simula sa Pebrero 11, 2024, ang pagpapakita na ikaw ay naghahanap ng trabaho at nakarehistro na handang magtrabaho ay muling kailangan para sa mga direktang naapektuhan ng sunog sa Maui County.

Ang paghahanap at pagpaparehistro ng trabaho ay hindi kinakailangan kung kaugnay ka pa rin sa iyong regular na employer, hindi ka nagtatrabaho o nagtatrabaho nang mas mababa kaysa sa iyong full-time na oras dahil sa kakulangan ng trabaho, at kumikita ka ng mas mababa kaysa sa iyong lingguhang halaga ng benepisyo, o nabibilang ka sa isang unyon ng manggagawa.

Kung ikaw ay hindi kabilang sa mga nabanggit, dapat gumawa ng hindi bababa sa tatlong contact sa paghahanap ng trabaho bawat linggo, panatilihin ang mga talaan ng mga contact na iyon, at magparehistro para sa trabaho at mag-sumite ng resume sa HireNet Hawai’i. Kung hindi gawin ang mga ito, maaaring magresulta sa pagkaantala o pagkawala ng mga benepisyo sa seguro sa kawalan ng trabaho.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa paghahanap sa trabaho at mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng trabaho pumunta sa:  Claimant Handbook

Unemployment Insurance

ESPAÑOL: SPANISH

You have the right to an interpreter
at no cost to you.

Dominio de Inglés Limitado Asistencia
Las personas que no hablan Inglés como su idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, hablar, escribir o entender en Inglés tienen derecho a la asistencia lingüística con respecto a la recepción de los beneficios del seguro de desempleo.

Si usted necesita ayuda con la declaración de prestaciones por desempleo o si necesita más información sobre el desempleo, por favor informe a la oficina local de reclamaciones. Servicios de intérprete gratis disponibles. Las direcciones y información de contacto para Hawaii Seguro de Desempleo División oficinas locales de reclamaciones se enumeran a continuación.

Cómo Aplicar:

Usted puede solicitar en línea, por teléfono.

• Para solicitar en línea, vaya a uiclaims.hawaii.gov (Inglés solamente). Debe seguir todas las instrucciones de la página de confirmación al final.

Honolulu Claims Office
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813
Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980
Email: [email protected]

Hilo Claims Office
1990 Kinoole St, Rm 101, Hilo, HI 96720-5293
Ph: (808) 974-4086, Fax: (808) 974-4085
email: [email protected]

Kona Claims Office
Ashikawa Building, 81-990 Halekii St, Rm 2090, PO Box 167, Kealakekua, HI 96750-0167, Ph: (808) 322-4822, Fax: (808) 322-4828 Email: [email protected]

Maui Claims Office
54 South High St, Rm 201, Wailuku, HI 96793-2198, Ph: (808) 984-8400, Fax: (808) 984-8444 email: [email protected]

Kauai Claims Office
4370 Kukui Grove St., Ste 3-214, Lihue, HI 96766 Ph: (808) 274-3043, Fax: (808) 274-3046 Email: [email protected]

Liable Interstate Unit
830 Punchbowl St., Rm 110, Honolulu, HI 96813 Ph: (808) 586-8970, Fax: (808) 586-8980 Email: [email protected]